"Dans met je hart en je voeten zullen volgen"

Medisch Pedicure


Als Medisch Pedicure heb ik mij gespecialiseerd in risicovoeten zoals diabetes, reuma, oncologie, neurologische aandoeningen, oudere en verwaarloosde voet. Voetzorg wordt bij deze aandoeningen vaak medisch noodzakelijk en is belangrijk om verdere complicaties te voorkomen. Niet alleen de behandeling maar ook de adviezen voor thuis zijn hiervoor van belang!! Om deze zorg te kunnen bieden heb ik een extra opleiding afgerond en volg ik ( bij ) scholingen om de kwaliteit van voetzorg te kunnen blijven waarborgen. De kosten van Medische Voetbehandelingen worden bij bepaalde aandoeningen ( diabetes/reuma ) vergoed vanuit u zorgverzekering of ketenzorg. Indien u door uw praktijkondersteuner of podotherapeut wordt doorverwezen voor voetzorg bij Diabetes krijgt u alleen de medisch noodzakelijke voetzorg vergoed. Deze zorg is door de podotherapeut vastgelegd in een behandelplan. De cosmetische voetzorg betaald u zelf want deze valt buiten de medische noodzaak en vergoed uw verzekering niet. Voetzorg bij Reuma wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en is voor iedere verzekering anders geregeld. Informeer hiervoor bij u verzekering of behandelend arts/praktijkondersteuner.

Daarnaast pas ik als Medisch Pedicure specialistische technieken toe. Hierbij kunt u denken aan het aanbrengen van nagelprothesen, nagelgroei-correctie en nagelreparatie. 

Indien nodig zal ik u altijd doorverwijzen naar een andere discipline, uw huisarts, behandelend specialist, praktijkondersteuner of de podotherapeut.